Liên hệ chúng tôi +84 (028) 3816-5456


HỌP TỔNG KẾT 2021 & KẾ HOẠCH 2022

Sáng ngày 01/03/2022, Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Hoa Viên đã tổ chức Cuộc Họp Tổng Kết 2021 & Kế hoạch 2022 tại hội trường Nhà Hàng Kalina Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBNV Công ty Dược Phẩm Hoa Viên

Buổi họp đã thông qua các nội dung chính như sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021

  • Dự báo về thị trường, thị phần cho năm 2022

  • Tầm nhìn chiến lược của Công ty 2022-2025

  • Công bố kế hoạch bán hàng & kế hoạch kinh doanh năm 2022

  • Công bố kế hoạch thưởng năm 2021.

Năm 2021, Công ty Dược Phẩm Hoa Viên đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành công nhất định. Đây là những kết quả đáng tự hào, khích lệ tinh thần và củng cố niềm tin của nhân viên với sự phát triển bền vững của Công ty.

 

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Nho Tuấn–Giám đốc điều hành công ty, đã báo cáo kết quả bán hàng năm 2021 của Công ty.

(Hình ảnh anh Nguyễn Nho Tuấn PHÁT BIỂU)

Buổi họp kết thúc tốt đẹp. Mọi người cùng tham gia đêm gala dinner